چند ویدئو و تصویر از تظاهرات استکهلم در روز کوبانی ۱ نوامبر

۱۱ آبان اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است