بیوگرافی ۱۲۱۲ آنارشیست از ۵۷ کشور جهان تنها اسامی بخش کوچکی از جنبش آنارشیستی در طول تاریخ است

توضیحی مختصر : همانطور که می دانید هیچ لیست کاملی حداقل از آنارشیستهای شناخته شده در طول تاریخ تا کنون در یک جا ثبت و گردآوری نشده است و اینکار فقط در ویکی پدیا صورت گرفته است که آن هم بسیار ناقص و در مواردی نادقیق است. به عنوان مثال در لیست ویکی پدیا تنها اسامی ۲ آنارشیست از قاره آفریقا در آن موجود است و از طرفی دیگر تنها اسامی تعدادی از آنارشیستها در ۵۷ کشور موجود است و تقریبا فقط حدود یک چهارم کشورها را شامل می شود و بسیاری از کشورها هم فقط نام یک آنارشیست را دارند.

نکته دیگر آنکه در لیست آمریکا اسامی ۴۳ آنارکو کاپیتالیست نیز آورده شده است که ما در بین اسامی این ۱۲۱۲ نفر قرار نداده ایم و آنها را حساب نکرده ایم چراکه اساسا آنارکو کاپیتالیسم گرایشی از کاپیتالیسم است و نه گرایشی از آنارشیسم و در بین اسامی این ۱۲۱۲ نفر اسامی آنارشیست های مذهبی نیز آورده شده است ولی چون به صورت لیست جدا وجود نداشت بنابراین اسامی آنها جدا نشده است چراکه مانند آنارکو کاپیتالیست های آمریکا لیست جدا نداشتند.

پای نوشت : برای خواندن بیوگرافی هر یک از این ۱۲۱۲ آنارشیست می توانید روی اسامی زیر کلیک کنید و با مراجعه به ویکی پدیا با انتخاب یکی از زبان های موجود تا بتوانید در باره آنها مطالعه کنید.

Category:Anarchists by nationality

 

 

European anarchits

 

A

Alexander Atabekian

Austrian anarchists‎ (۷ P)

B

G

I

K

P

 

B

 

B

D

G

M

S

V

 

E

S

C

D

F

I

L

P

R

V

W

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

 

W

B

C

J

K

L

M

P

S

T

Welsh anarchists‎ (۶ P)

·  E

I

J

M

P

B

C

D

F

G

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Bulgarian anarchists‎ (۷ P)

C

A

B

G

P

S

·  B

S

Czech anarchists‎ (۸ P)

D

G

H

K

P

S

E

A

B

C

D

F

L

 

 

 

·  L

T

Georgian anarchists‎ (۲ P)

F

C

T

·  B

J

P

S

U

W

French anarchists‎ (۱ C, 142 P)

G

M

B

F

J

L

S

V

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

 

·  M

B

C

E

F

G

H

K

L

M

N

R

S

T

W

Z

S

B

K

R

V

D

E

F

P

R

U

 

Greek anarchists‎ (۱۲ P)

H

A

C

D

P

R

S

T

I

B

 

J

S

 

·  B

C

D

F

M

R

W

Italian anarchists‎ (۸۱ P)

L

A

B

C

D

F

G

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

·  B

Lithuanian anarchists‎ (۱ P)

M

B

·  C

Monegasque anarchists‎ (۱ P)

N

F

P

B

D

H

J

M

R

·  A

B

G

M

R

W

Portuguese anarchists‎ (۱ P)

R

S

·  A

B

C

G

L

M

R

S

T

Russian anarchists‎ (۲ C, 36 P)

S

*

K

A

W

Works by Peter Kropotkin‎ (۳ P)

C

F

M

A

F

A

B

C

F

G

I

K

L

M

N

P

R

S

T

V

Y

Z

 

 

 

C

G

 

C

Catalan anarchists‎ (۱۷ P)

C

F

G

I

L

M

P

S

A

B

C

D

F

G

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

U

 

·  A

B

D

E

G

H

J

L

M

N

O

P

R

S

Swiss anarchists‎ (۸ P)

T

C

E

F

G

S

T

W

U

E

W

A

B

F

H

I

K

M

N

R

S

T

W

Z

Welsh anarchists‎ (۶ P)

 

Category:Asian anarchists

 

A

C

G

B

C

H

L

T

W

Z

I

·  A

H

L

P

S

W

Israeli anarchists‎ (۵ P)

J

B

G

H

K

P

·  A

H

I

K

O

T

U

Jewish anarchists‎ (۱ C, 64 P)

K

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

R

S

T

V

W

Y

Z

P

H

K

L

P

S

R

E

K

T

Turkish anarchists‎ (۱ P)

 

Category:American anarchists

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

S

T

V

W

Y

Z

A

C

 

Category:African anarchists

 

A

N

M

Nigerian anarchists‎ (۱ P)

M

Category:North American anarchists

 

A

C

·  B

C

D

G

H

J

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Cuban anarchists‎ (۴ P)

M

C

F

G

T

N

A

F

G

M

O

R

S

T

V

P

Augusto César Sandino

Puerto Rican anarchists‎ (۱ P)

 

Category:Oceanian anarchists

 

A

N

A

B

D

E

F

G

H

K

L

M

P

R

S

T

Z

New Zealand anarchists‎ (۷ P)

 

B

D

H

J

O

R

Category:South American anarchists

 

A

B

A

B

C

D

F

G

M

P

R

S

W

·  C

Brazilian anarchists‎ (۱۰ P)

C

C

F

L

O

P

S

T

·  A

B

D

G

J

L

R

W

Colombian anarchists‎ (۳ P)

P

M

P

V

·  B

R

Peruvian anarchists‎ (۲ P)

U

G

L

Uruguayan anarchists‎ (۴ P)

C

F

H

S

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است