وقتی که جهل منبع اطلاعات مى شود

آنارشیسم در فرهنگ جیبى بسیارى از ایرانیان به مفهوم هرج و مرج طلبى است و آنارشیست یک هرج و مرج طلب دیوانه بشمار میآید.

با داشتن این تعریف از آنارشیسم، چپ و راست و مذهبى با یکدیگر هم سو شده و به اتحاد و توافق بر علیه آنارشیسم مى رسند.

در فرهنک سیاسی طیف چپ سنتى ایرانى، آنارشیست فردى است که هر از گاهى در تظاهرات اعتراضى حضور پیدا کرده و سر و صدایى میکند. حزب و تشکیلات ندارد، پس برنامه اى براى جامعه ندارد و یک خرده بورژوا، یک هرج و مرج طلب بى هدف و سرگردان است.

این است تفکر سنتى و غلطشان که بر بیسوادى و بى اطلاعیشان استوار است.

در فرهنگ سیاسى طیف راست ایرانى، آنارشیست آن مخرب دیوانه ایست که هیج قانون و نظمى را قبول ندارد، ضرر و زیان به جامعه میزند، ماشین آتش میزند، با پلیس درگیر میشود، با صنایع بزرگ وکارخانجات و شکارچیان مبارزه میکند و معناى پول و سرمایه را درک نمیکند. و در کل یک هرج و مرج طلب خطرناک و دیوانه است.

این است تفکر سنتى و غلطشان که بر پایه بیسوادى و بى اطلاعیشان استوار است.

در فرهنگ سیاسى طیف مذهبى ایرانى، آنارشیست ان فرد مخرب و بى خدایى است که از راه راست منحرف شده و به دنبال یک جامعه ى بى قانون و بى مذهب است، یک هرج و مرج طلب فاسد بى خدا.

این است تفکر سنتى و غلطشان که بر پایه بیسوادى و بى اطلاعیشان استوار است.

اگر میخواهید که جهل منبع اطلاعاتتان نباشد، آن ورق کهنه و پوسیده از فرهنگ جیبیتان را لطفاً دور بیاندازید و این اطلاعات مختصر و واقعى را جایگزین کنید.

در پاسخ به هرج و مرج طلبى که همگى مدعى آن هستید، باید گفت آرى، چون آنارشیست ها بدنبال تغییر بنیادین هستند، تا زمانى که جهان با سیستم هاى دولتى اداره مى شود، نظم دولت ها را بهم مى ریزند و با پلیس که محافظ این دولت هاست درگیر مى شوند، تا بتوانند آن جامعه خودگردان شورایى مردمى را جایگزین و مدیریت کنند .

انارشیست ها یکی از نیروهاى اصلى و جدی بر علیه نژاد پرستی هستند و بخش بزرگى از آنتى فاشیستها را تشکیل میدهند.

آنارشیست ها به محیط زیست و طبیعت بسیار اهمیت مى دهند و براى آن با صنایع و کارخانجات که عاملین اصلى آلودگى محیط زیست هستند مبارزه مى کنند.

از آنجایى که آنارشیست ها ضد خشونت و کشتار مى باشند، حق حیات براى همه موجودات زنده قایل هستند و از فعالین حقوق حیوانات بشمار مى روند و با شکارچیان و قاتلین حیوانات مبارزه مى کنند.

بسیارى از آنارشیست ها گیاهخوار مى باشند.

یک آنارشیست از آنجایى که ضد قدرت است هیچ قدرتى را مقدم تر نمى داند و از اینرو به قدرت طبقه پرولتاریا معتقد نیست و خواهان عدالت و برابری یکسان برای همه در جامعه است.

یک آنارشیست آن کسى است که بر خلاف تفکر شما، برنامه ى انسانى براى جامعه دارد.

او قدرت و اقتدار دولت و رهبر را نفى مى کند، زیرا به مشارکت جمعى مردم در اداره جامعه (یا همان دموکراسى مستقیم) معتقد است و توسط شوراهاى خودگردان مى خواهد، جامعه اى بدون دولت و پلیس را خود اداره کنند.

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است