بازگرداندن زندانی زخمی رامین حسین پناهی از تهران بە سنندج بە درخواست ادارە کل اطلاعات استان کردستان

۱۶ تیر اخبار روز
زندانی زخمی رامین حسین پناهی بنا بە درخواست ادارە کل اطلاعات استان کردستان از تهران بە سنندج بازگردانده شده است. هم اکنون ایشان در زندان اطلاعات سنندج زیر سخترین و ناانسانی و نا اخلاقی ترین شکنجەها قرار دارد . بنا بە اخبار رسیدە وزارت اطلاعات در نظر دارد ایشان را وادار بە اعتراف دروغین نمود و باشکنجە و تهدید وی را بە مصاحبە تلفزیونی وادارد .سناریوی فرسودە و خیراقلاقی خود را باردیگر بە نمایش بگذارد کە جمهوری اسلامی بە آن شهره جهان است . لازم بە یادآوری است کە رامین بشدت خستە و ناتوان شده است بەحدی کە کلیە چپ ایشان تقریبا از کار افتاد و امکان دار کە در زیر شکنجە طاقت نیاورد و جان خودرا از دست بدهد . رامین جوانی بیست و چند سالە است کە زخمی و سە گلولە بە دست و پشت و شکمش اصابت کرداست . با این وضعیت در زیر فشار شدید و شکنجە غیری انسانی قرار گرفتە است .
ما در کمیتە حمایت از رامین خواهان عکس العمل فوری و جدی جهان و نهادهاى مسئول هستیم . انسانی زخمی اسیر و جوان و تحلیل رفتە لحظه سخت بودن را با عذاب و شکنجە شدید و روبە مرگ سپری میکند. و ظیفه اخلاقی انسانی تک تک ما است کە سکوت نکنیم و از حق این جوان در بند دفاع کنیم .
بشریت امروز و جهان مدرن زمانی میتواند ادعای عدالت دمکراسی و همبستگی جهانی نماید ،کە دربرابر چنین ظلم و بربریت خودرا مسئول بداند و واکنش شایستە و درخور را نشان دهد.

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

آدرس تماس با ماcontact usزندانی زخمی رامین حسین پناهی بنا

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است