مطلب دریافتی - وحید محمدی

درباب ضرورت اپوزیسیون نوین

12 می مقالات

اپوزیسیون سنتاً موجود فاقد استراتژیست و در این راستا تنها اراجیفی بی سر و ته را به هم میبافد، حتی بی سر و ته تر از استخراجات ذهنی خامنه ای. جمهوری اسلامی در پی کشف شیوه ی جدید بالانس قدرت است و این اپوزیسیونی ضد قدرت و ضدکاپیتالیستی نوین با اندام و تفکری منطبق با شرایط واقعاً موجود و روزآمد را می طلبد.

آنچه تحت عنوان اپوزیسیون ایرانی موجود است یا تشنه قدرت است، و یا ثروت و قدرت توأم با یکدیگر. از این روی ماهیتاً تفاوتی با جریان حاکم بر ایران نداشته و ناتوان است از رقم زدن آینده ای روشن.

از احزاب چپ ضد امپریالیستی اینترنت بِیس گرفته تا راست افراطی فاشیستی که حتی درحد جریانات حاشیه ای آکسیونیست هم دیگر نیستند، همگی مرده اند یا دست کم پس از فوت خامنه ای به حتم که خواهند مرد. پیشاپیش باید این امر را مفروض داشت که بلاهت است چنانچه پنداشته شود توأم با مرگ ولی فقیه قیامی درکار خواهد بود. فشار هزار برابر بیشتر بر زحمتکشان به تنهایی آنها را برده تر میکند و نه لزوما سوژه ی انقلابی.

برای تحقق آینده ای روشن باید گند زد به اپوزیسیون تحت رهبری پیرمردان تشنه قدرت و ثروت که کوتاهی عمرشان حتی مجال دستیابی به امیال حقیر شخصی شان را هم نخواهد داد. پروسه تغییر دموکراتیک در ایران دست کم چند دهه به طول خواهد انجامید، یعنی مبارزه ای دراز مدت را میطلبد، پس ناگزیریم تا نظر افکنیم برآنان که حداکثرِ امکان طبیعی برای بقا را خواهند داشت. لابد این مدعا از سوی عده ای “توده ایستی” عنوان خواهد شد و پرچم “رد تئوری بقا”ی رفیق امیرپروز پویان را علم خواهند. البته ایشان پیرو اثبات صحت آن بحث رفیق شهید پس از چهل سال هنوز هم به حیات ننگن سراسر از انفعال خویش ادامه میدهند.

اما در این راستا نباید در انتظار ظهور آکسیون های فوری نوین بود، چه که آکسیونیسم تحت عنوان دروغین “پراتیک معیار همه چیز است” خود دردی بی درمان است، چرا که برفراز این طرز تفکر هم مشتی “روشنفکر” خود خدا پندار، رمه های ناآگاه را تحت عنوان پیامبران خود با بالا میبرند چرا که میدانند موقعیت خداگونه ایشان هیچگاه از سوی پیامبران گوسفند صفتشان مورد تهدید واقع نخواهد شد. هنوز هم باید براین اندیشه لنینیستی که میگوید بدون تئوری انقلابی هیچ جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت تأکید ورزیده، اما آنچنان که این تئوری را زمان حاضر از فرزندان خویش میطلبد.

اپوزیسیون نوین جمهوری اسلامی براساس پاسخگویی برضرورت تاریخی صدبار توانمندتر به پا خواهد خواست، اگرچه در ابتدای امر توسط چپ کلاسیکِ منفعل کننده ی جامعه به راست روی متهم شود و یا به توسط جناح راست دستگاه قدرت متهم به خیانت به مام میهن گردد.

بی تردید این اپوزیسیون نوین نه راستگرا خواهد بود و نه تعلق خاطری به چپ کلاسیک قدرت محور اما عمیقاً پاسیو خواهد داشت.

اپوزیسیون نوین ضرورتا نه این است و نه آن؛ بلکه خویشتن خویش را در بخش عظیمی از جامعه خواهد یافت، اگرکه نه! پس او نیز خواهد مرد تا درفرصتی دیگر این امکان فراهم شود

 

پاینوشت : مقالات دریافتی صرفا بازتاب دهنده نظرات خود نویسندگان آن می باشد.

 

عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است