۳ ویدئو از اعتراض معدنچیان به حسن روحانی همان خشم و شورش تهیدستان و گرسنگان است که در قعر زمین زنده به گور مَی شوند

۱۷ اردیبهشت اخبار روز

 

از اعتراضات سازمان نیافته و خودجوش فرودستان را حمایت کنیم.

کارگران داغدار و خشمگین معدن گلستان به خودروی حامل حسن روحانی حمله‌ور شدند.اعتراض شدید معدنچیان یورت به روحانی او را محبور به ترک معدن کرد.

رسم بر این است که وقتی حادثه ای در کشوری اتفاق مَی افتد ریس روسای نهادها و یا رئیس جمهورها ی کشورها مثلا برای روحیه دادن به مردم به محل حادثه مَی روند تا مردم را ظاهرا تسلی دهند .
روحانی رئیس دولت ایران هم خواست که این ژست همدردی را بگیرد و با یک تیر دو نشان بزند و انتخابات خود را که در پیش رو دارد با این حیله گرم کند . اما باید به این “آدم مکار” گفت : نه دیگه اینجا را کور خواندی و نفهمیدی که با شورشیان به خشم أمده و فرودستان جامعه طرفی که مانند تمام گرسنگان به حق شورشی بسویت سنگ پرتاپ می کنند و اجازه نمَی دهند که از اتومبیل ات پیاده شوی و از ترس خشم مردم فرار را بر قرار ترجیح دادی .
این خشم و شورش تهیدستان یا همان ستم دیدگان و گرسنگان است که در کف خیابان بزرگ شده اند و در قعر زمین زنده به گور مَی شوند همان هایی که این دولت را در اینده به زیر خواهند کشید .
به این دولت یأن جنایتکار باید گفت بترسید از ان روزی که این فرودستان شورشی با دیگر اقشار مردم ازادیخواه متحد شوند و دولت تان را به زیر بکشند . این روز چندان دور نیست .

پاینوشت :

 عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است