#FreeAsoRostami

من سر به چاه سکوت برده ام شما صدای من باشید #FreeAsoRostami

4 ژانویه اخبار روز

.
#FreeAsoRostami

“مردم نسل شاهنامه برشما درود. عزیزان، کوی وبرزنی نیست که صدای هق هق گریه مادری در آنجا بگوش نرسد، شانه پدری نیست که ازفراق عزیزش نلرزد. مردم مرزوبومم، من سر به چاه سکوت کرده ام شما صدای من باشید. هم قبیله ای، من خود تازیانه زمانه خورده ام، دگر تازیانه روزگار برفرزندم روانیست. من ریشه ام درشماست، پس سایه بانم باشید و نگذارید تبری بر پیکرم فرود آید. مادری به تقدیرازالطاف شما خاکساری وقدردانی میکند. سایه لطفتان بلند وعمر عزیزتان جاودانه باد.”

این چند خط را مادر ءاسو رستمی برای من فرستاده. در بحبوبه اخبار وحشتناکی که این روزها از زندان های اوین و رجایی شهر به گوش می رسید و در تب و تاب اخبار زندانیان در اعتصاب غذا “ءاسو رستمی” زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین توسط ماموران رجایی شهر احضار و به شدت مورد ضرب و شتم (به خاطر ارتباط با دیگر زندانیان سیاسی ) قرار می گیرد که متاسفانه در این حادثه ریه ءاسو خونریزی می کند و مجبور می شوند کپسول اکسیژن به وی وصل کنند. تمام صورت این زندانی سیاسی زیر مشت و لگد ماموران کبود و له می شود….
با این حال این زندانی سیاسی به همراه “رسول حردانی” در حمایت از اعتصاب غذای سعید شیرزاد که خواسته اش یک خواسته عمومی و رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران است با وجود خونریزی ریه اعلام اعتصاب غذا کرده است…..

لطفا در شنیده شدن صدای مادر ءاسو رستمی کوتاهی نکنیم….
#FreeAsoRostami

پاینوشت : لینک مرتبط

 

اعلام اعتصاب غذای رسول حردانی و ئاسورستمی در حمایت از سعید شیرزاد

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است