فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

آشتی در کاخ سفید ، تنش در خیابان!

۲۱ آبان یادداشت ها

به رسم فریبکاری وشیره مالیدن سر خلقها در دمکراسی نمایشی ،اوباما وترامپ در کاخ سفید دیدار کردند واز همدیگر تمجید کردند تا کنترل اوضاع از دست خارج نشود واز حمایت وپشتیبانی عمومی از انقلابیون وآزیدیخواهان بکاهند وآنها را تنها بگذارند تا دوباره اوضاع به منوال گذشته به راه خودش ادامه داشته باشد وسرمایه داری به چپاول طبقه کارگر در مقیاس جهانی ادامه دهد ونخبگان سیاسی واولیگاریشی حاکم بتواند جابجایی قدرت را با آرامش انجام بدهند به گونه ای که طرفداران نگون بخت را هم اقناع کنند که این ماهیت بازی قدرت است وبازی بردوباخت دارد .

آیا این چه بازی است که باید میلیونها انسان با فقر وفلاکت وبردگی زندگی کنند تا وسایل رفاه وخوشگذرانی وعیش ونوش طبقه ای فاسد را فراهم کنند وبا تکبر وغروور فرمان حکومت ومدیریت زنگی وهستی اجتماعیشان را به آنها بسپارند؟

این چه نظامی است که قدرت بایستی برخلاف خواست ودیدگاه میلیونها انسان در دست یکنفر باشد به قادر به برهم زدن همه معادلات ونابود کردن همه آمال وآرزوهای انسانها برای زندگی سعادتمند وشرافتمدانه باشد؟

دمکراسی دست آموخته نظام بورژوازی دارای چنین خصیصه ایست . این درحالیست که هنوز در خیابانها مبارزین وکسانی که نمی خواهند ذهن وافکارشان با دم ودستگاه رسانه ای بورژوازی مسوم وخالی از اندیشه انتقادی باشد وهویت انسانی خود را طلب می کنند در خیابانها هستند برای دادن این پیام مردم همانگونه تسلیم بربریت وسبوعیت حاکمان وبرده داران پیش از شما نشدند ،چلو یکه تازی وانحصارگرایی ودیکتاتوریت شما هم خواهند ایستاد .

انارشیستها به عنوان طیف پیشرو ومتعهد به برقراری آزادی وعدالت وبرابری در صف اول همه این مبارزات هستند .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است