سیروس شاملو

روز خاکسپاری کارگر آنارشیست ایتالیایی « جوزپه پینه‌لی » : نه خواهیم بخشید نه فرآموش خواهیم کرد + ویدئو

در تب و تاب مبارزات سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۰ سرویس‌های فاشیستی به بهانه ی جلوگیری از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و در واقع برای جلوگیری از اندیشه آنارشیستی درکشور ایتالیا با متفقین همکاری تنگاتنگ داشتند.

سازمان‌های جنایی ِجهانی تاسیس شد چون p2 یا پروگرام دوم که ماشالله ماشالله در حال حاضر باید به p3 و p12 هم ترفیع یافته باشد.

از فعالیت این گروه ها ترور اشخاص و انداختن تقصیرش به گردن گروه‌های سرخ و آنارشیست‌ها بود.

فاجعه سوء قصد و انفجار بمب در میدان فونتآنا یکی از این دسته گل هاست که بر جبین تاریخ این کشور حک شده است.

به این بهانه بود که جوزپه پینه‌لی Giuseppe Pinelli کارگر راه آهن را از طبقه چهارم اداره پلیس به میدان پرت کردند.

Pinelli فریاد می زد این آدم کشی توسط یک آنارشیست که دوست انسان و شیفته آزادی و برابری است صورت نگرفته این جنایت در نفس ِ پلید ِ مالکیت است.


در روز خاکسپاری Pinelli هزاران مشایعت کننده در میلان فریاد زدند: نه خواهیم بخشید نه فرآموش خواهیم کرد.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است