پیج کارگران آنارشیست ایران

دستگیری رهبران حزب اتحاد دمکراتیک خلقها محکوم است !!

۱۶ آبان اخبار روز

رژیم هار وفاشیستی ترکیه در حالیکه در منجلاب سیاستهای ضد بشری وجنگ طلبانه وسرکوبگرش دست وپا میزند وبه خاط حمایتهایش از گروه تبهکار اسلامی داعش پیش افکار عمومی داخلی وجهانی روسیاه شده است واردوغان در پی کودتای یاران ورقبای قدیمش به شدیدترین شکل ممکن تحقیر شده است با ایجاد فضای رعب و وحشت در ترکیه وبه زندان افکندن هزاران نفر از روزنامه نگاران وروشنفکران ومخالفین این بار دست به اقدامی وحشیانه زده است وصلاح الدین دمیرتاش ویارانش را دستگیر کرده است .

این دستگیری نشانه استیصال وشکست سیاستهای فریبکارانه فاشیسم حاکم برترکیه وحزب اسلامگرای عدالت وتوسعه است که سعی داشت در خودش را نماینده اسلام مدرن که با دمکراسی وارزشهای حقوق بشری همخوان است معرفی کند .آکپارتی در عمل ثابت کرد که اسلام سیاسی در هر حال ادامه دهنده خوی وحشیگری وانسان ستیزی جهادیون وسلفیهاست که قتل وکشتار را فریضه ای دینی محسوب میکنند .

دمیرتاش وحزب اتحاد دمکراتیک خلقها با رویکرد انسان گرایانه وفرا قومی اش جایش را در دل همه خلقهای ترکیه وجهان باز کرده است واین دستگیریها فقط به گسترش بیشتر وحقانیت مبارزه ضد دیکتاتوری وحمایت افکار عمومی انقلابیون جهان می انجامد وبازنده آن تنها رژیم فاشیت ترکیه وشخص اردوغان خواهدبود.

منبع : پیچ کارگران آنارشیست ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است