مهدي شفيعي

نقش ادبیات مقاومت در عرصه نبرد ، امید آفرین است

۱۸ تیر مقالات

در مکانی مهمل و لبالب از خطا با احساساتی دست وپنجه نرم میکنم که مدام بیهودگی وبی ارزش بودنم را بر سرم می کوبند.

برای فرار از این حقارت وسرافکندگی چه کاری می توانم انجام دهم ؟

نوشتن و ادبیات سازی می تواند عرصه ی این نبرد باشد .

زندگی پر از کمبود است و ما سعی داریم کاستی ها را به هر گونه ای که باشد جبران کنیم.

من اگر اختیار زندگی ام را ندارم حداقل میتوانم به کلمات تسلط داشته باشم و آنها را به میل خود به کار ببندم.

دنیایی بسازم که من قهرمان سازنده اش باشم به طوری که اگر کسی آن را بخواند بگوید: این متن نوشته به مانند رویاها و احساسات و زندگی دست نیافته من است که به زیبایی خلق شده است.

آنوقت من نیز به عنوان نویسنده اش برای آنها قهرمان سازنده دنیایی می شوم که در آن پا می گذارند و در دنیایی با من آشنا می شوند که بالاتر از زندگی بر باد رفته خودم است و این به من نوعی احساس برتری و واجب بودن می دهد.

دیگران دردنیایی که خلق کرده ام وجود می یابند.

دنیایی که خودشان از خلق آن عاجزند و درعین حال نمی توانند برتری و واجب بودن نویسنده اش درآفرینش آن را انکار کنند..آنها من را دوست خواهند داشت به مانند خالق دنیای رویاهایشان ودر آن زمان دیگر مهم نیست در واقعیت موجود در زندگی ام تا چه اندازه از یاد رفته ام.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است