مطلب دریافتی - باریش نصیریان

کسب پیروزی نه در اتحاد ؛ بلکه در اتحاد عمل محقق میگردد

۱۶ فروردین مقالات

شبحی در جهان با برتری منطق خود برای کسب رهایی وبرابری کامل در حال گسترش در منطقه خاورمیانه است.این شبح بعد از فتح غالبییت اندیشه اش در شکل فردی در ساختار برنامه های احزاب و سازمانهای مبارز و جنبشهای منطقه در صدد شکوفایی اذهان و توده های مردم ستم کش است.دوستان رفقا هم اندیشان ؛تاثیرو نتیجه فعالیت روشنگری در شکستن سد سانسور و جهل در نتیجه فعالیتهای بیدریغ اراعه شده بوده هست و خواهد بود.
هم اندیشان ؛دهه هاست اندیشه و راهکار رهایی توسط حاکمان مرتجع وبا همکاری تقدس گرایان ارتجاعی ان در دل احزاب و سازمانهای سنتی؛ الوده و یا تحریف شده و یا تحت شدیدترین شکلی سانسور میگردد.
هم اکنون رغبت عمومی و عطش کسب اگاهی از این اندیشه در دل میلیونها انسان دردمند که خواهان کسب راهکار مناسب هستند عینیت خود را بروز داشته است
برای نمونه عطش میلیونها تن از نسل جوان ایرانی در هواداری از هنر متعهد به این اندیشه مثال واضحیست
تلاش تمامی دست اندر کاران و زحمتکشانی که با ایجاد گروهها در همکاریهای بیدریغ در همه تشکیلاتها و سازمانها و در همه رسانه های موجود و محدود ستودنیست .
این پیروزیها محصول تلاش مشترک شماست.
اهمیت نقش کلیدی این تلاشها در گستراندن اگاهی مردمی برای کسب ازادی واقعی ؛حقیقت واضح و کتمان ناشدنیست.
به همین منظور با علم و اگاهی از استقلال فکری و تنوع گوناگونیهای اندیشه در فرد فرد هم اندیشان ؛تداوم و گستراندن همکاری های مشترک ضرورت عینیست. زیبایی این اندیشه در باور و احترام به تفاوتهای در اندیشه انسانیست.
نگرشها و باورهای خود را به کل جنبش تحمیل نکنیم.زنده باد همبستگی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است