ركسانا تلارمي

زندگی پر ماجرای دو زن ایرانی بنام نیره و اشرف نام هایی که در تاریخ سیاسی زنان ایران می مانند

نیره جلالی معروف به مادر بهکیش و اشرف پهلوی دو زن صاحب نام ایرانی با تفاوت فقط چند روز فوت می کنند .

دو زن سیاسی ایرانی و با تفاوت های فاحش در مقایسه أعمال زندگی .. دو زن ایرانی با قدرت های تعریف شده ی متضاد . دو زن ایرانی با نام های خوش و ناخوش …

اشرف پهلوی دو قلوی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران شاید از انجایی که از بدو تولد مورد تبعیض جنسیتی قرار می گیرد و به علت جنسیتش یعنی دختر بودنش به منصب شاهی نمی رسد همیشه برای کسب آن قدرت از دست داده و نادیده گرفته شدنش درهای نا ممنوع را باز می کند و در راس آن قرار می گیرد .

اشرف پهلوی و آنچه که به این زن نسبت داده میشود اعمالش بر خلاف معیارهای جامعه ی انسانی می باشد . که اگر خلاصه کنیم نام فساد را با نام خود گره می زند و نامش در راس فساد دوران پهلوی قرار می گیرد ..نامش با ٢٨ مرداد ، نامش با سازمان سیا ، نامش با قاچاق هروبین … نامش با بی عدالتی .. . نامش با دزدی سرمایه مردم شهرت پیدا می کند .. و اما نیره جلالی زنی دیگر از همان جامعه ی ایران “مادر بهکیش ” میشود .

مادر پنج آزادیخواه و جان بأخته در راه ازادی کشور .. مادر علی بهکیش ، مادر محسن بهکیش ، مادر محمد بهکیش ، مادر زهرا بهکیش . زنی که نامش با استقامت گره می خورد .

زنی که بودنشان و مرگش سمبول آزادیخواهان می شود .

زنی که جامعه ی ایرانی عدالت خواه و برابری طلب در سوگش می نشیند .

زنی که تنها ثروت و سرمایه اش فرزاندان خوش نام او می باشند .

زنی که مانند نامش در لیست تاریخ داد خواهان و مقاومت تا ابد می درخشد .

آری این ماندن در تاریخ سیاسی زنان کجا وآان ماندن کجا ؟!؟!

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است