گردهمایی و راهپیمایی جهت توقف اخراج مهاجران افغانستانی از آلمان در مونیخ

۱۳ آبان اخبار روز

۱۲۱۹۳۳۲۲_۹۰۳۲۵۵۱۱۳۰۶۱۰۱۷_۸۳۱۸۵۳۷۷۱۹۶۵۳۰۸۳۷۰۴_n

نظر به اینکه چهل سال جنگ در افغانستان برای ما کشوری باقی نگذاشته و هنوز هم هر روز قربانی های فراوانی از ما می گیرد.هرچند جنگ داخلی رنگ و روی خودش را باخته است ولی گروهک های تروریستی همچون طالبان و داعش “امنیت” را با انتحار و حملات مسلحانه از کشورمان کاملاً ربوده است و مرگ را برای هموطنان ما تحمیل کرده است.در تمامی مناطق افغانستان که دولتمندان آلمان آن را ” امن” تلقی می کنند،هر روز قربانیان فراوانی می گیرد.
همین چند روز پیش کندوز و بغلان و غزنی و بهسود را به خاک و خون کشیدند.ولی ما متعجب از حکومت فدرال آلمان هستیم که چگونه افغانستان را کشوری ” امن” برای همه می گویند. در نهایت ما می خواهیم باهم جمع شده و یک صدا فریاد بزنیم که ما مجبور به ترک وطن مان شدیم.ما داوطلبانه زندگی، میهن و غرورمان را در راه نگذاشتیم و مهاجر شدیم.دیپورت به افغانستان را متوقف کنید.

منبع خبر

پاینوشت : لطفا برای بهتر دیده شدن تصویر روی عکس کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است