رکسانا تلارمی

تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ؟

4 سپتامبر یادداشت ها

به قول فروغ فرخزاد : تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ..!؟؟!

از دو حال خارج نیست . یا اروپایی ها تاریخ خود شان را به فراموشی سپرده اند و یا اینکه از آن بی خبرهستند .

انگار همین صد ، صد و پنجاه سال پیش بود که خَیل بسیاری از مردم اروپا ، بخاطر نآن ، بخاطر کار، بخاطر زندگی بهتر ، دسته ، دسته به آمریکا مهاجرت کردند .همان کشتی هایی که با سرنشین هایش ، آب های دریا ها و اقیانوس ها را پشت سر گذاشتند و به آسودگی به سواحل أمن در آمریکا رسیدند .

چگونه بود که آنها به مقصد رسیدند و چگونه است که کشتی های این عصر و زمانه و سرنشین هایش به ساحل امن و به مقصد نمی رسند ؟؟؟!!؟

همان انسان هایی را می گوییم که از جنگ هایی که ” شما ” آنرا به پا می کنید جانشان را به دست گرفته و می خواهند در ببرند . همان انسان هایی را می گوییم که کشور هایشان را “شما ” غارت می کنید . همان انسان هایی را می گوییم که فقط شکم های گرسنه شان را گرفته اند و فرار می کنند . همان انسان هایی را می گوییم که بمب و أسلحه های فروشی “شما ” بی خانمان شان کرده است ….

این ها همان پناهنده های امروز کشورهای “شما “هستند .. جهان هر روز شاهد جنازه های خفه شده و باد کرده ی آن هاست همان جنازه هایی که به روی آب ها سرگردانند و یا پس از مدتی ، دریا جسد های بی جان آنان را از دل خود پس می زند و به ساحل می اندازد .. چرا نمی شنوید ؟

یک لحظه سکوت کنید و گوش کنید ! بشنوید ، ای قدرت مداران جهان بشنوید ای نگهبانان مرزها ،، این چه آوای دسته جمعی ست که از آن دور دست ها ، از دل دریا به گوش می رسد؟؟!!؟ 

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین حائل .

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها .حافظ

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است