اسیدپاشی در تمامی شهرهای ایران رو به افزایش است

۲۵ تیر اخبار روز

بوکان نیوز ذر مطلبی تحت عنوان ” پرونده های اسید پاشی به بوکان هم رسید” می نویسد:” اسیدپاشی بالاترین نوع خشنونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت می گیرد و متاسفانه در تمامی شهرهای ایران  رو به افزایش است و این موضوع صدمات جبران ناپذیری را به امنیت اجتماعی خواهد زد و لازم است مسئولان به دنبال چاره اندیشی برای این موضوع که به یک معضل بسیار خطرناک مبدل شده اقدامی اساسی و برخوردی قاطع را در اولیت کاری خود  قرار دهند. ”

پیشتر یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزایش موضوع اسیدپاشی را دلیل پرداختن بیش از اندازه رسانه‌ها دانسته و اعلام کرده بود که در سال گذشته ٣٠٠ مورد اسیدپاشی در ایران روی داده است البته این در حالی است که قبلا هم “درج خبر وقوع ٣٨٠ مورد اسیدپاشی در شش ماهه اول در خبرگزاری ها و سپس تغییر و تقلیل آن به ٣١٨ مورد” را شاهد بوده ایم.

زمانی که رژیم اعتراضات مردمی به اسیدپاشی را سرکوب کرد و سایت ها و رسانه ها را اجازه نداد که همه اخبار اسیدپاشی را تحت پوشش خبری قرار دهند و فعالین معترض به اسید پاشی را در چند شهر بازداشت کرد و وقتی بخشی از رژیم در نگاه مردم متهم ردیف اول در اسیدپاشی هستند طبیعی است که این جنایت عمدتا متعلق به تفکر داعش شیعه (داعشیعه) در حکومت جمهوری اسلامی ادامه و رشد پیدا می کند.

پاینوشت: لینک های مرتبط

یکی از چهار زن مصدوم اسیدپاشی در بوکان خواهر یک فعال سیاسی در خارج از کشور است

تناقضات مسئولین رژیم در اعلام انگیزه اسید پاشی به چند زن در بوکان

درج خبر وقوع ٣٨٠ مورد اسیدپاشی در شش ماهه اول امسال در خبرگزاری ها و سپس تغییر و تقلیل آن به ٣١٨ مورد

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است