۱۰ روش براى نجات افراد از بازداشت شدن توسط پلیس و نیروهاى امنیتى

همیشه در زمان تاریکی و یا در اعتراضات سازمان دهی شده اجتماعی فرد بازداشت شده را از جمعیت جدا کرده و مورد ضرب و شتم قرار میدهند. پلیس ما را از دوستانمان جدا کرده و به بازداشتگاه انتقال میدهد تا زمان دادگاه و یا تعیین وثیقه و ازادی به قید وثیقه. در درگیریها با پلیس در جمعیتهای زیاد و یا در گوشه های شلوغ خیابانها افرادی را میبینیم که دوستانشان را از بازداشت شدن نجات میدهند. مردمی را میبینیم که دوستانشان را از دست پلیس نجات میدهند: با هل دادن انها به عقب٫ باز کردن در ماشینهای انتقال بازداشت شدگان به مراکز پلیس٫ و یا با حمله به پلیس بازداشت کننده در زمان مناسب. این حرکات ساده به ما نشان میدهند که قانون و دولت موجودات فراطبیعی نیستند٫ ولی قدرتشان را از پلیس میگیرند. به همین دلیل ما به نجات بازداشت شدگان توسط مردم احترام میگذاریم. لیستی از ده روش نجات بازداشت شدگان

۱- زو بازی کردن با پلیس

زوکوتای پارک در شهر نیویورک ۲۰۱۱

۲- ضربه زدن با پا ( اردنگی ) به پلیس

HardCoordinatedBluemorphobutterfly

مادرید ۲۰۱۲

۳- بیرون کشیدن رفقایتان از ماشینهای حمل بازداشتیها

MediocreWideAmericancrow

 

آمستردام ۲۰۰۷

۴- ریختن به خیابان و سد کردن راه پلیس

واشنگتن شهر نیویورک ۲۰۱۵

۵- اسپری فلفل زدن بصورت پلیس

LiveFarCoral

 

اوکلند, تظاهرات همبستگیی با فرگوسن ۲۰۱۴

۶- هل دادن پلیس

PowerfulImpressionableEuropeanfiresalamander

 کبک، تظاهرات ضد ریاضتی، ۲۰۱۵

۷- مشت زدن به صورت پلیس

PowerfulBasicArawana

۲۰۱۲

۸- باز کردن در ماشین پلیس

پراویدنس , تظاهرات همبستگی با فرگوسن ۲۰۱۴

۹- گرفتن پلیس از پشت

 شیلی، اعتراضات دانشجویی، ۲۰۱۲
 

۱۰- بلند کردن بازداشت شده از زمین

MenacingFlakyCottonmouth

MatureTalkativeJavalina

سینت پل، مینه‌سوتا، کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه، ۲۰۰۸

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است