طرحی از بابک معصومی

کارتون: واکنش روحانی به منتقدان ظریف

۱۲ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است