امروز پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود

۲۷ فروردین اخبار روز
بدنبال کشتار بیرحمانه سگها در شیراز و دریافت پاسخهای متناقض از شهرداری این شهر دیروز از طرف انجمن حمایت از حیوانات نامه ای خطاب به استاندار فارس ارسال گردید. در این نامه از استاندار فارس خواسته شده است تا موضوع این جنایت را بطور جدی مورد پیگیری قرار داده و ضمن مجازات خاطیان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید. مسئول دفتر استاندار فارس بصورت شفاهی متعهد شد که موضوع را با جدیت دنبال نماید.

شکایتی نیز از طرف انجمن حمایت از حیوانات تنظیم شده است که اول هفته آینده توسط یکی از حامیان حیوانات شیراز به نمایندگی از انجمن تقدیم سیستم قضایی خواهد شد.

همچنین بنا به اطلاعات رسیده به انجمن حمایت از حیوانات امروز ‍پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود تا مراتب اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند انجمن حمایت از حیوانات از حامیان حیوانات و محیط زیست ساکن این شهر درخواست میکند تا همفکران خود را برای رسیدن به مقصود یاری نمایند.
پنجشنبه ۲۷ فروردین صبح —– حفاظت محیط زیست شیراز
شنبه ۲۹ فروردین صبح —– شهرداری شیراز

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است