وبلاگ نادر تیف

به یاد کارتونیست های «شارلی ابدو» که در پاریس کشته شدند

۱۰ فروردین مقالات

اگر خدا هست، انسان برده است؛ انسان می تواند و باید آزاد باشد، پس خدا وجود ندارد.
میخائیل باکونین، کتاب خدا و دولت

جهنم مسیحیان: آتش؛ جهنم بت پرستان: آتش؛ جهنم مسلمانان: آتش؛ جهنم هندوها: شعله. هر دینی را که باور کنیم، به این نتیجه می رسیم که خدا کباب کننده است.
ویکتور هوگو

اگر خدا وجود دارد، امیدوارم عذرش موجه باشد.
وودی آلن

یگانه عذر خدا این است که وجود ندارد.
استاندال

اگر یک تن را بکشی، قاتلی؛ اگر میلیون ها نفر را بکشی؛ فاتحی و اگر همه را بکشی خدایی.
ژان روستان

انسان مؤمن، برده است.
Emile Chartier / 1868-1951

خدا یگانه کسی است که برای حکمرانی به موجود بودن نیاز ندارد.
Charles Baudelaire / 1821-1867

نه خدا، نه رهبر
Louis-Auguste Blanqui / 1805-1881

فقط برای چیدن گلی می توان سجده کرد.
Jacques Brel / 1929-1978

خدا، برنده جایزه نوبل جنگ
Jean Cabut, dit Cabu / La Une de Charlie Hebdo, 16 octobre 2002

خداناباوری نتیجه گیری نیست، نقطه ی حرکت است.
Mathieu Delarue

هوشمندان از روح القدس الهام نمی گیرند.
Anatole France / 1844-1924 / Propos

عقل زمانی فعال می شود که ترس از خدا پایان یابد.
André Gide / 1869-1951 / Journal 1889-1939 / 15 janvier 1929

جهل و ترس دو پای اصلی هر دینی هستند.
Paul-Henri, baron d’Holbach / 1723-1789)

خداناباور فقط از آگاهی اش دستور می گیرد.
Sylvain Maréchal / 1750-1803

خدا چنان کامل است که نیازی به وجود داشتن ندارد.
Robert Nozick / 1938-2002 / Philosophical Explanations / 1981

علم زمانی آغاز به پیشرفت کرد که خدا را کشت.
Pierre-Joseph Proudhon / 1809-1865 / Etude de philologie sacrée

انسان زمانی خداناباور می شود که خود را بهتر از خدایش احساس می کند.
Pierre Joseph Proudhon / 1809-1865

ادیان مانند کرم شبتاب می مانند، برای درخشش نیازمند تاریکی اند.
Arthur Schopenhauer / 1788-1860 / Parerga

بزرگترین حقایق ابتدائاً کفرگویی ها هستند.
Bernard Shaw / 1856-1950

خدا، پناهگاه جهل است.
Baruch Spinoza / 1632-1677 / Ethique I, Appendice

تفاوتی بین اسلام و بنیادگرایی اسلامی نیست.
Ibn Warraq ، چرا مسلمان نیستم؟ ۱۹۹۹

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است