کارتونی از بابک معصومی

کارتون : سال ۱۴۱۰ شمسی؛ تهران، حوالی میدان تجریش

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است