کوبانی تنها است

تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه کردستان ، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14

۲۱ مهر اخبار روز

مساله کوبانی مساله کٌردها نیست، مساله بشر در قرن 21 است. مساله قرنی ست که افتخارش سازمان‌های صلح است. مساله تفکری ست که افتخارش دموکراسی است. مساله‌ی جهانیست که مدعیانش خفه می‌شوند در برابر هولوکاستی نوین؛ چیزی که پیش تر ها از آن ناله سر می‌دادند.

کوبانی تنهاست، تنهاتر از همیشه. و در آنسوتر ها کفتاران قدرت برای باروری تفکرات بی حاصلشان قربانی می‌خواهند، قربانی می کنند، قربانی می‌شوند عده‌ای و ما آیا خواهیم خفت؟
ما دانشجویان دانشگاه کردستان، چهارشنبه 23 مهرماه سال 1393، ساعت 12 الی 14، نه در برابر بربریت داعش (چون بنیاد وجودش وحشیگریست) بلکه در برابر سکوت سنگوارانه‌ی جهان مدرن خواهیم ایستاد و شرافت برباد رفته‌ی مفتخرات انسان قرن 21 را به سخره خواهیم گرفت.


مکان تجمع: سنندج مقابل مسجد دانشگاه


کوبانی تنها است.

منبع: فیسبوک “تجمع اعتراضی در دانشگاه کردستان-کوبانی تنها است”

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است