الف.آزادی

صبح

31 آگوست یادداشت ها

بیا
بیا با من هم صدا شو
بیا فریاد بزنیم که صبح خواهد آمد
حتی از پس بلندترین شب سال
حتی در طولانی ترین زمستان
صبح خواهد آمد
بیدار شو
برخیز
بیا به پیشواز صبح صبح برویم
صبح که بیاید
گل های لاله در دامنه کوهساران
خواهند درخشید
صبح که بیاید
دختران جوان با موهای پریشان
زیر آفتاب درخشان خواهند رقصید
و کودکان خندان و شاد
از سرو کول مادران بالا خواهند رفت
و به جای موشک مهتاب را نقاشی خواهند کرد
راستی
صبح که آمد یادم بنداز
شعری بگویم برای دختری با چشمان آبی
که زیر درخت زیتون نشسته
و به جای انجیل شعر بخواند
و آهنگی بسازم برای گل سرخ
صبح که آمد یادم بنداز
بخندم
آواز بخوانم
یک بستنی شکلاتی بخرم و با تو تقسیمش کنم
و
عاشقت شوم
آه اگر صبح بیاید
اگر صبح بیاید

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است