Farzan Alef /فرزان الف

روزی که ما میخوابیم

۸ شهریور یادداشت ها

روزی که ما میخوابیم____________

روزی می شکند
سکوت
مثل من
و مثل نسل من
روزی دیگر « رویا » ذبح اسلامی نمی شود
خاطره می شود
برای رسیدن آن روز
نمی بایست مثل مادر بزرگ ها دعا کرد
آسمان خالیست
و نفرین ما به جایی نمی رسد
دیگر شوق را نباید در پستوی خانه نهان کرد
شوق را باید از خانه بیرون آورد
این شوق تشنه ی دیده شدن است
برای نسل هایی که
بعد از نسل های مسموم
می آیند
ما نباید بگذاریم « اندیشه » بسمل شود
ما که « وظیفه مان بیداریست»

فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است