گزارشی از کوبانی ,گزارشی از آوارگان ایزدی در کوههای سنجار و جنایات داعش,آخرین اخبار کردستان سوریه

۲۳ مرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است