به گزارش عصر آنارشیسم

عکس شعار نویسی آنارشیستها و نصب پوستر درحمایت از کارگر زندانی رضا شهابی بر روی عابر بانک , بانک مسکن

۲۵ تیر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است