Iran: Stop killing innocent animals

جمع آوری امضا برای اعتراض به کشتار حیوانات خیابانی توسط شهرداری

۱۸ تیر اخبار روز

یاوران, حامیان مظلومان تمنا میکنم این پدیشن که در اعتراض به کشتار حیوانات خیابانی توسط شهرداری ایران را امضا کنید و در به اشتراک گذاشتن همت کنید. این شانس رو از دست ندید و صدایتان را به خارج از ایران به گوش جهان برسانید تا دنیا بداند ایرانیان با آزار و شکنجه و کشتار حیوانات مخالف هستند, این سنگدلی و توحش نسبت به حیوانات و در نتیجه بد نامی حاصل از آن شایسته مردم ایران نیست.
———————————————————————————-

متن پدیشن:
زندگی بسیاری از سگ ها و گربه در ایران اغلب به شیوه ای بسیار بی رحمانه و غیر انسانی به پایان میرسد , شهرداریها کشتار این حیوانات بی گناه را نه تنها در معرض دید شهروندان انجام میدهد بلکه مردم را با پرداخت پول به ازای لاشه حیوانات تشویق به همکاری می کنند و مردم عادی نیز بدون داشتن تجهیزات و به انگیزه پول با دست خالی به هر روش ممکن از جمله خفه کردن با دست ،زدن سنگ بر سر حیوان , سلاح سرد و دار زدن و غیره این حیوانات مظلوم را به قتل میرسانند این شیوه بسیار غیر انسانی و غیر قابل قبول وغیراصولیست که نه تنها مردم عادی را به کشتن و شکنجه و سنگدلی خو میدهد بلکه حتا انگیزه لذت بردن از این کار وحشیانه را هم به مرور رواج خواهد داد.

گروه های حامیان حیوانات و مدافع حقوق حیوانات ایران ضمن اعتراض نسبت به کشتار بی رحمانه و غیر انسانی این حیوانات بی آزار خیابانی و خاتمه پروژه قتل عام و نابودی حیوانات بیگناه خواهان اجرای فوری طرح و روش مناسب و مدرن که درخور و شایسته مردمی با فرهنگ و پیشرفته است میباشد با امید اینکه که هر چه زودتر جلو ترویج شهروندان به سنگدلی و تشویق به کشتن و قتل موجودات بیگناه گرفته شود.
http://www.thepetitionsite.com/708/805/320/iran-stop-killing-innocent-animals/?cid=FB_TAF

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است