دختر باروت

آژیر اعتراض

11 ژوئن یادداشت ها


معترض برهنه معترضی ست که در برابر قدرت قدرتمند از همه چیزش می گذرد..از سِترِ عورت اش می گذرد، تا با نمایش شرم گاه خود این پیام را به قدرتمند دهد ” دیگر هیچ چیز برای از دست دادن وجود ندارد” مطلقا هیچ چیز ، چنین معترضی خطرناک ترین معترض هاست.. و حالا شاهین نجفی با برهنگی خود، پر سر و صداترین جنبش اعتراضی خود را عنوان کرد وکاخ زورگویان را به لرزه انداخت .. باشد که صدای آژیر این اعتراض گوش دیکتاتوران عبا بدوش را کر کند .. و همگان افکار پلشت و بیمارشان را به تمسخر بگیرند..

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است