نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست) ٢٠١٤

نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست)

30 آوریل اخبار روز

نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست)

نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست) ٢٠١٤

روز أول : جمعه ٩ مه از ساعت ١٤ تا ساعت ٢٠ ،

روز دوم: شنبه ١٠ مه، از ساعت ١١ تا ساعت ٢٠ ،

و روز آخر: یکشنبه ١١ مه، از ساعت ١١ تا ساعت١٦

 

محل برگزاری: d’animation des Blancs-Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple
75004 – Paris

ایستگاه میترو:

lignes 1 ou 11 : station Hôtel de Ville ou Saint-Paul

ورودیه: آزاد.

با شرکت و تجمع بیش از صد ناشر و نویسندگان.

سه روز مباحثات، نمایشگاه ها، کتابخوانی ، انیمیشن …

سازماندهی: کتابفروشی پوبلیکو، هفته نامه ی لوموند لیبرتر

و رادیو لیبرتر

آدرس الکترونی:  salon-livre-libertaire@sfr.fr

شمارە تلفن01 48 23 20 98 ، سه شنبه تا شنبه

از ساعت ١٤ تا ساعت ٣٠:١٩

آدرس پستی:  Salon du livre libertaire 145,

rue Amelot 75011 – Paris

A book fair 2014 Arabic A book fair 2014 Kurdish Latein A book fair 2014 Kurdish Sorani

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است