به گزارش عصر آنارشیسم

متن مصاحبه عصر آنارشیسم با آنارشیستهای دیگر کشورها

۲ اردیبهشت اخبار روز

 

 

مصاحبه سایت عصر آنارشیسم با آنارشیستهای ………….

سوالات ما از رفقای آنارشیست……..
۱- به نظر شما کلا جنبش آنارشیستی در سطح جهانی در چه وضعیتی به سر میبرد و چه آینده ای برای آن متصور هستید؟
۲- تاریخچه گروه شما چیست ؟ به چه نامی فعالیت میکنید ؟ تا کنون چه فعالیت هایی داشته اید ؟ به لحاظ رسانه ای دارای کدام امکانات تبلیغاتی هستید؟
۳- چه تعداد گروه آنارشیستی در………. وجود دارد و وضعیت جنبش آنارشیستی در آنجا چگونه است ؟
۴-با آنارشیستها در کدام کشورها ارتباط دارید ؟
۵- آینده آنارشیسم را در کدام کشورها مطلوب ارزیابی میکنید؟ جنبش آنارشیستی در چه کشورهایی حضور قوی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد ؟
۶- تاثیرات مبارزاتی گروه شما تا کنون در کشوری که زندگی میکنید چه بوده است ؟
۷- در خاورمیانه با آنارشیستهای کدام کشورها ارتباط دارید؟
۸- چه اطلاعاتی راجع به وضعیت جنبش آنارشیستی در ایران و افغانستان و کلا خاورمیانه دارید ؟
۹- آنارشیستها در کشور شما با چه محدودیتها و مشکلاتی روبرو هستند؟ در مورد سرکوب و زندانیان نیز توضیح دهید?
۱۰- مقدار گرایش به آنارشیسم طی سالهای اخیردر سطح کشور شما و جهان بیشتر شده یا کمتر شده است؟
۱۱- لطفا در باره تاریخچه و قدمت آنارشیسم در……..برای خوانندگان ما توضیح دهید ?
۱۲- چگونه میتوانیم همکاری کنیم؟

۱۳- آیا شما به سبک فدراسیون های آنارشیستی انترناسیونال موجود فعالیت می کنید یا با توجه به وضعیت سیاسی ………..به سبک و روش های دیگری فعالیت می کنید?

۱۴- آیا چیزی به نام جنبش آنارشیستی در………….. وجود دارد یا هنوز یک جنبش آنارشیستی شکل نگرفته است ?

۱۵ – نظرتان در باره جنگ داخلی اسپانیا و قیام کرونشتات چیست و امروزه آن دو حادثه مهم تاریخی برای جنبش آنارشیستی را چگونه بررسی و تجزیه و تحلیل می کنید ? به لحاظ تاریخی در چه رویدادهای تاریخی آنارشیستها تا کنون نقش ایفا کرده اند ?

۱۶- مشخصات و مختصات یک جامعه آنارشیستی چگونه است ?

۱۷- در مورد اوضاع سیاسی روز ……..توضیح دهید لطفا ?

۱۸ – در پایان مصاحبه اگر سئوالی از ما دارید و می خواهید به موضوعات دیگری نیز اشاره کنید که ما به آن نپرداختیم چنانچه مایل هستید می توانید به آن بپردازید و بعد از پاسخ و درج مصاحبه چنانچه باز سئوالاتی از طرف رفقای شما و ما و خوانندگان و مخاطبان شما و ما مطرح بود در مصاحبه دوم به آن می توانیم بپردازیم ?

 

در خاتمه بایستی بگوئیم که اهداف ما از مصاحبه با شما عبارتند از :

الف – مصاحبه به منظور بررسی وضعیت جنبش آنارشیستی در سطح جهان و معرفی هر گروه به مخاطبان خود ،انتقال تجربیات ،آگاهی از مقدار امکانات ، نیازها ،ارتباطات به منظور همکاری متقابل
ب- در اختیار قرار دادن امکانات متقابل به یکدیگر برای مبارزات آنارشیستی

ج- ترجمه مطالب و مقالات یکدیگر به زبانهای مختلف و انتشار آن

د- انتشار و ترجمه اخبار آنارشیستی در سطح جهان به زبانهای مختلف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است