باسط

برای گابریل گارسیا مارکز (Gabriel García Márquez)

۲۹ فروردین یادداشت ها

روایتت می کنیم
تویی که نیک بختی را
به برآمدن دوست داشتنی ها می دانستی
و هیچ گاه از بالا به پایین ندیدی!
پرواز را بدون ترس خواستی
تا عشق تنها توان جنگیدن باشد
و دوستی واقعی ، دستانت را بگیرد
تا قلب انسان را لمس کند
و من گریه نمی کنم بعد از تو
تو را به یاد می آورم و می خندم
تو گفتی بخند ، شاید کسی عاشق لبخند تو باشد!
نگران نباش ،بعد از تو
ما بزرگترین اتفاق زندگی ات را می نویسیم
حتی اگر نباشی
و به پاس پرداختنت به عشق ،
همیشه حضور داری
تا آینده ارث هیچ کس نباشد
تصمیمات بزرگت را با قلبت گرفتی
زیستن را همیشه برای باز گفتن زیستی
و فراموش نمی شوی
تا مرگ برای تو تنها از سر پیری باشد!

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است