نظام جلالی

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی

۱ اسفند یادداشت ها

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اشک مادران و ماتم و خون بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام و زندان و حبس آزادی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام درهر کوی و برزن و بوم بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل ندا و سهراب در خیابان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل ستار بهشتی کارگربلاگر بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
آدم ربائی شایگان بلاگر بندری بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اختلاس سه هزار میلیاردی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
سعید مرتضوی جلاد کهریزک بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
دشنه و کارد در سینه فروهر‌ها بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل‌های زنجیره‌ای وحمله به کوی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
ترور پوینده و مختاری بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
یا روسری یا توسری درخیابان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
امام مقوایی درماه و مهدی درچاه بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
جنگ وسربازی و پای روی مین بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
تجاوز در باغ و کهریزک بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
خس و خاشاک و هاله نور بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
آتش سوزی در مدرسه شین بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام کودکان در ملا عام بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام هنرمند دختری، نقاش بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
خلخالی قاتل ولاجوردی جلاد بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
تزویر و ریا آخوند نوحه خون بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
عمه در زلزله واحکام و رساله بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
رجم و صلب و سنگسار بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قطع دست یک متهم در شیراز بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام دزدی برای لقمه‌ای نان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
برادران قاچاقچی سپاه پاسداران بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
جنتی فسیل و تمساح یزدی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
فروش کلیه برای لقمه‌ای نان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
فروش کودکان  در دروازه غار بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
بازی و مرگ کودکان با طناب دار بود.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است