بهلول

دفاع از محیط زیست در برابر سیستم سرمایه داری

22 ژانویه یادداشت ها

این بلایی است که انسان امروزی بر سر زمین و طبیعت می‌اورد. و تمام این جنایات برای پول و سرمایه است. شرم اورو خجالت اوراست. متاسفانه سیستم غالب در حال گند زدن هرچه بیشتر به طبیعت هست. بسیاری گونه‌ها را نابود کرده و یا در خطر نابودی قرار داده است. در حال حاضر وضعیت محیط زیست در دنیای سرمایه داری به قدری وخیم شده که به نظر من تبدیل شده به یکی از مهم‌ترین ارکان مبارزه با سیستم. یعنی فردی که مدعی مبارزه با سیستم هست ولی به محیط زیست توجه نمی‌کند در واقع مبارز نیست و کسی که فقط برای محیط زیست مبارزه می‌کند یک مبارز با سیستم است.
چراکه منافع سیستم جهانی سرمایه داری در نابودی طبیعت و بهره کشی هر چه بیشتر ازآن است. دقت کنید به سرتاسر این سیاره آبی٬ از جنگلهای رو به نابودی آمازون به دست بشر حریص برای صنایع و سرمایه تا آب شدن یخ‌های قطب بر اثر گرم شدن کره زمین که یکی از علل عمده آن گازهای گلخانه‌ای ایجاد شده توسط کارخانه‌ها و نیرو گاههای هسته ایست، تا آفریقا که بر اثر گرمایش زمین در حال خشک شدن است و گونه‌های جانوریش از قبیل کرگدن و فیل برای سودجویی بشر در حال انقراض است٬ کمی این طرف‌تر در سوریه (و جاهای بسیاری شبیه آن) با انواع بمب و گلوله تمام گونه‌های حیات و طبیعت را نابود می‌کنند تا پول بشتری به جیب کارخانه دارهای سازنده سلاح و ابزار کشتار سرازیر شود، آن طرف‌تر ساحلی بنام تاییجی در ژاپن که محل سلاخی سالانه صد‌ها دلفین است تا چند عدد دلفین را به سفارش دلفیناریوم‌ها پیداکنند و به اسارت درآورند تا ما برویم و برای زجر کشیدن اینجانوران دست بزنیم و هیاهو به راه بیندازیم و پول بیشتری به این تجارت تزریق کنیم.
بحث بر سر همین پول و سرمایه است٬ چنان چشم و گوش همه را بسته و برده خود کرده که نمی‌فه‌مند دارند زمین را نابود می‌کنند٬ دارند حیات و طبیعت را به لجن می‌کشند. این سیستم با تزریق هر چه بیشتر حرص و آز از یک طرف و حسادت از طرف دیگر٬ افراد را دچاربیماری سودجویی و منفعت طلبی شدیدی کرده است. تا جاییکه برای سود بیشتر زندگی فرزندان خود و آیندگان را به مخاطره می‌اندازد. باید از خواب غفلت برخاست و دیگران را هم هوشیار کرد تا به دفاع از محیط زیست در مقابل این سیستم نابودگر برخیزند. اگر زمین و طبیعتی نباشد انسانی هم نخواهد بود. باید با طبیعت مهربان بود و به آن احترم گذارد.

بهلول

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است